Umów się na jazdę próbną

  Klikając "Wyślij" akceptujesz politykę prywatności.

  KIA UBEZPIECZENIA


  Ubezpieczenia stworzone specjalnie dla Twojego modelu KIA.


  Zadzwoń: 81 748 88 88

  UBEZPIECZENIA STWORZONE SPECJALNIE DLA TWOJEGO MODELU KIA

  Kia Ubezpieczenia to kompletna ochrona.

  W skład Kia ubezpieczenia wchodzi:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
  • Ubezpieczenie Auto Casco – od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu z powodu wypadku, kradzieży lub czynników losowych
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • Ubezpieczenie Zielona Karta
  • Car Assistance
  • Ubezpieczenie Informacja Prawna


  AC – ubezpieczenie Auto Casco.

  Zakres ubezpieczenia:

  • Naprawa wyłącznie w ASO
  • Nowe i oryginalne części
  • Bezgotówkowa forma likwidacji szkody
  • Pojazd zastępczy do 9 dni
  • Brak udziału własnego
  • Brak redukcji sumy ubezpieczenia
  • Utrzymanie sumy ubezpieczenia w I, II i II roku.

  UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE, ZDROWIE, UTRATĘ PRACY I POBYT W SZPITALU

  KIA Finance udostępnia możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia na życie, zdrowie, utratę pracy i pobyt w szpitalu u autoryzowanych dealerów KIA. Produkt dostarczany jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A oraz Cardif – Assurances Risques Divers Spółka Akcyjna.
  Ubezpieczenie, które chroni klienta przed trudnościami ze spłatą zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki lub leasingu spowodowanych chorobą lub śmiercią i pomaga spłacić zobowiązanie finansowe w ramach umowy finansowania.

  Zakres propozycji:

  Dostępne są trzy pakiety ubezpieczeń

  dla LEASINGU i POŻYCZKI LEASINGOWEJ
  a. Pakiet PODSTAWOWY (śmierć)
  b. Pakiet ROZSZERZONY (śmierć i poważne zachorowanie)
  c. Pakiet MAKSYMALNY (śmierć, śmierć NNW, poważne zachorowanie, trwała i całkowita niezdolność do pracy)


  dla KREDYTU SAMOCHODOWEGO
  a. Pakiet PODSTAWOWY (śmierć)
  b. Pakiet ROZSZERZONY (śmierć i poważne zachorowanie)
  c. Pakiet OPTYMALNY (śmierć, śmierć NNW, poważne zachorowanie, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy, pobyt w szpitalu)

  • Ochrona trwa do 75 roku życia ubezpieczonego
  • Składka pobierana jest jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia i jest rozłożona na okres trwania umowy finansowania


  Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje o przedmiotowych produktach ubezpieczeniowych są dostępne u autoryzowanych dealerów KIA.