Dopłaty do samochodów elektrycznych – jak uzyskać?

Dopłaty do samochodów elektrycznych - jak uzyskać

Świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie, a wraz z nią zainteresowanie samochodami elektrycznymi. Decyzja o zakupie pojazdu z takim napędem to jednak inwestycja wymagająca pewnego nakładu finansowego. Na szczęście istnieje program rządowy oferujący dopłatę do aut elektrycznych, która sprawia, że ekologiczne pojazdy stają się bardziej dostępne. W naszym najnowszym wpisie blogowym przyjrzymy się, jak można uzyskać dofinansowanie na zakup samochodów elektrycznych, kto może z niego skorzystać, jakie modele są objęte dopłatami, ile wynoszą te dopłaty, oraz jak długo trzeba czekać na środki z programu Mój Elektryk.

Jak uzyskać dofinansowanie na zakup samochodu?

Pierwszym krokiem jest zazwyczaj zorientowanie się w dostępnych programach rządowych oferujących takie dopłaty. W Polsce popularnym programem jest „Mój Elektryk”, który wspiera inwestycje w pojazdy z napędem elektrycznym. Ważne jest także zwrócenie uwagi na wymogi formalne i dokumentacyjne, które trzeba spełnić. W tym kontekście, ważnym elementem jest prawidłowe wypełnienie wniosku oraz dostarczenie niezbędnych załączników. Dlatego też, przed przystąpieniem do procesu ubiegania się o dofinansowanie, warto sprawdzić szczegóły programu i przygotować wymagane dokumenty.

Dziś dostęp do dopłat dla pojazdów z napędem elektrycznym jest niezwykle łatwy dla wszystkich zainteresowanych. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie do samochodu elektrycznego, wystarczy skorzystać z platformy internetowej. W tym celu należy wykorzystać narzędzie do generowania wniosków udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby wniosek był ważny, konieczne jest złożenie go z podpisem elektronicznym lub przy użyciu Profilu Zaufanego. 

Cały proces składania wniosku o dopłatę do samochodu elektrycznego jest wolny od opłat. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego, również przy zakupie z wykorzystaniem kredytu, powinny złożyć wniosek bezpośrednio przez dedykowane narzędzie.

Procedura składania wniosku może nieco się różnić dla tych, którzy starają się o dofinansowanie w leasingu. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku bezpośrednio do wybranej firmy leasingowej. Na stronie NFOŚiGW dostępne są informacje o bankach i firmach leasingowych uczestniczących w programie „Mój Elektryk”, choć żadna z nich nie jest rekomendowana przez instytucję. Ostateczny wybór leży w gestii samodzielnej decyzji wnioskodawcy.

Jeśli masz zamiar skorzystać z dofinansowania po zakupie pojazdu, możesz złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów również po dokonaniu zakupu. Dotacja obejmuje pojazdy zakupione po 1 maja 2020 roku.

Kto może dostać dofinansowanie na samochód elektryczny?

Programy rządowe określają kryteria kwalifikacyjne, które muszą być spełnione, aby móc skorzystać z dofinansowania. Wśród najczęściej występujących warunków znajduje się przykładowo dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym, rodzaj zakupionego pojazdu, czy też miejsce zamieszkania. Jednak nie w tym przypadku. O dofinansowanie mogą starać się wszyscy, w tym także przedsiębiorcy, jedynymi warunkami są cena i kategoria pojazdu.

Jednak uzyskane dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego wiąże się z dodatkowymi wymaganiami i warunkami, które należy spełnić po jego otrzymaniu. Osoby, które skorzystały z dopłaty, nie mogą sprzedać auta przez minimum 24 miesiące po uzyskaniu dotacji. Właściciel pojazdu, jest także zobligowany do przyklejenia naklejki na dofinansowane auto z logotypem NFOŚiGW i utrzymywania jej przez okres obowiązywania umowy.

Jakie samochody elektryczne z dopłatą 2023?

W połowie listopada 2023 roku lista pojazdów elektrycznych objętych programem dofinansowania “Mój elektryk” uległa pewnym zmianom. Zmieniły się zasady kwalifikacji samochodów, na które można uzyskać dofinansowanie – a dokładnie szczegółowo określono pojazdy. 

Należą do nich auta zeroemisyjne kategorii M1, N1, L1e – L7e. W związku z tym, program przewiduje możliwość dofinansowania zakupu pojazdów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. W związku z tym nie istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na pojazdy hybrydowe. 

Dopłata do samochodów elektrycznych przyznawana jest na fabrycznie nowy pojazd, czyli taki, który nie był przedtem zarejestrowany lub był zarejestrowany wyłącznie przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową. W drugim przypadku jego przebieg nie może przekraczać 50 km. W ofercie salonu Kia Lublin znajdują się modele, które nie tylko spełniają najwyższe normy ekologiczne, ale także kwalifikują się do programu dopłat.

Ile wynosi dopłata do zakupu samochodu elektrycznego?

Kwota dopłaty w przypadku programu “Mój elektryk” jest zależna od osoby składającej wniosek – czy jest to osoba prywatna, czy auto będzie zakupione na firmę.

W przypadku osoby prywatnej dotacja wynosi nie więcej niż 18 750 zł lub nie więcej niż 27 000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny. Natomiast cena pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 225 000 zł – ten aspekt nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny.

W przypadku zakupu samochodu na firmę, kwoty dofinansowania podzielone są w zależności od kategorii pojazdu:

  • Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1 – w tym przypadku dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km. Koszt zakupu auta zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł.
  • Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1 – tutaj istnieje możliwość uzyskania dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł, lub do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km.
  • Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e – dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł.

Ile trzeba czekać na pieniądze z programu Mój elektryk?

Czas oczekiwania na środki z programu „Mój Elektryk” również może być zróżnicowany. Zazwyczaj jednak organy odpowiedzialne starają się maksymalnie skrócić ten okres, aby beneficjenci mogli jak najszybciej cieszyć się nowym, ekologicznym pojazdem. Według regulaminu projektu, wypłata środków nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od daty złożenia do NFOŚiGW prawidłowo sporządzonych dokumentów, jednak nie wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Inwestycja w samochód elektryczny staje się coraz bardziej opłacalna dzięki różnym programom rządowym oferującym dofinansowanie. W salonie Technotop Kia znajdziesz nie tylko nowoczesne pojazdy spełniające najwyższe standardy, ale także wsparcie w procesie ubiegania się o dostępne środki. Oszczędności finansowe i korzyści dla środowiska sprawiają, że samochód elektryczny staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla wielu kierowców.